E-shop-centrum

Location: Home > Neregistrovaná obchodní značka se nevyplácí

Neregistrovaná obchodní značka se nevyplácí

Oct 2019 01

Nežijeme v Americe nebo ve Velké Británii, abychom si mohli dovolit užívat symbol TM, který zajišťuje jisté nepsané právo navazující na tradici firmy a jejích produktů. Jsou to produkty, které požívají práva common law. Samozřejmě, že je lepší užívat u svých produktů symbol ®, i když má na produktech více smysl výstražný pro ostatní firmy, jde o informaci, která říká, že produkt je nabízen pod touto ochrannou značkou. Proto je nejúčinnější obchodní zbraní registrace obchodní značky, která zajišťuje identifikaci Vašich produktů od produktů konkurence. Nepřicházíte o prosperitu firmy.

Zabezpečte své duševní vlastnictví

Ochranná známka je vlastně zabezpečení duševního vlastnictví, které se váže ke sloganu, grafickému zpracování nebo jen ke slovu. Jen se podívejte kolem sebe, co jich všude vidíme. Kam se podíváte, tam jsou slova, pod kterými se Vám hned vybaví předmět podnikání oné firmy. A čím je to způsobeno? Jedinečností firmy, která zvolila ochrannou známku své firmy. Nikdo jiný nemůže bez jejího svolení používat toto slovo. Chrání si své jméno, své produkty. Udělejte totéž a nebudete litovat.

--CopyRights: E-shop-centrum » Neregistrovaná obchodní značka se nevyplácí

2020-01-28 9:33:00